Nieto krajšie

1.
Nito krajšie v šírom svete, jak u mamičky.
[:K nej si sadám, ako sadá motýľ na kvietočky.:]

2.
Pesničkou mamička moja ma uspávala,
[:ako by ma hviezda z neba na líčko poboskala.:]