Pri jarečku fijalečku, dzivčatko zbiralo

1.
[:Pri jarečku fijalečku, dzivčatko zbiralo, :]
[:šedlo sebe na briežeček, žalošňe plakalo. :]

2.
[:Idu ľudze kolo ňeho, taše ho pitaju,:]
[:a čože ci, dzifčatečko, tak slzi padajú?.:]

3.
[:Oca ňemam, macier ňemam, šestru som ňemala,:]
[:ľen banujem, bars banujem, komu ručku dala.:]

4.
[:Ňedala som, ňedala, doma chovanému,:]
[:ľen som dala, ľen som dala, sveta skušenemu.:]