Už sme sa nažaľi

Diviacká Nová Ves

1.
Už sme sa nažaľi,
ej, žitka zeleného,
[:ešťe zme ňepiľi,
ej, vínka červeného.:]