Podzme mi, dzjevečki

Spiš

1.
Podzme mi, dzjevečki,
šicke do koľečka,
[:naj nas neohvaria
paradna dzjevečka.:]

2.
Paradna dzjevečka
paradňe še ňeše,
[:jak kebi §ebulo
krajšej v celom švece.:]

3.
Ňerada ňič robim,
ľem rada tancujem,
[:potim idzem s vami,
i tak ňezunujem.:]

4.
Ňerada kašu jem,
bo kaša horuca,
[:ľem rada tancujem,
bo ja na to suca.:]