Ňebuden, ňebuden

Hont

1.
Ňebuden, ňebuden na Revúčke bívať,
mútna voda ťečie, ňebuden ju píjať
ej, ňebuden ju píjať.

2.
Pôjďen do Revúcej, tan je najčisťejšia,
azda že mi buďe duša spokojňejšia,
ej, duša spokojňejšia.