Naša paňi hus pečie

Stredné Plachtince, Hont

1.
Naša paňi hus pečie,
po zatku jej masť ťečie,
hospodár, hospodár.

2.
Naša paňi ľeňivá,
ňeska pri nás ňebola,
hospodár, hospodár.

3.
Naša paňi poskakuje,
po zatku sa potľapkuje,
hospodár, hospodár.