Hopsa, koníčki, hopsa

Mikušovce

1.
Hopsa, koníčki, hopsa,
neseme venec z ovsa
[:gazdovi do stodoli,
gazdinej do komori.:]

2.
Neni gazdinej doma,
išla do Trenčína,
[:kupovat pohárički,
čo budú pit ženički.:]