Ovjes, ovjes

Torysky, Spiš

1.
Ovjes, ovjes, više kope
[:a moj mili, a moj mily, viaže snope.:]

2.
Viaže, viaže, ponahla še,
[:až še jemu, až še jemu, perko traše.:]