Užínaj, dzievečka

Dešná

1.
Užínaj, dzievečka, ej, užinaj od zeme,
ňech sa ci celičkam, ej, na zimu nažeňie.

2.
Užínaj, dzievečka, ej, pekňe u chodňička,
pôjze taje šuhaj, ej, dá ci mädovňíčka.