Chto včas ráno stáva

Mestečko

1.
Chto včas ráno vstáva, ten sa dobre máva,
stávaj hore, stávaj hore, srcce moje.

2.
Mi zne ňezaspali, mi zme hore stali,
stávaj hore, stávaj hore, srcce moje.tam pod holím nebom.:]