Na pánskej hore

Púchovská dolina

1.
Na pánskej hore, Jaňíček ore,
vioráva zelinečku, daj mi ju, Bože.

2.
Zelinka malá, kebich ca mala,
veru bich ňu švárním chlapcom čarovac dala.

3.
Čarovala bich, no ňie každému,
len bi som očarovala ze sta jednému.

4.
Susedách Janko, čo k nám chodjeval,
čo on pod naším okiankom večer sedával.