Mi štiri dzivočki

Spiš

1.
Mi štiri dzivočki
daľeko bivame,
[:hej, aľe aňi jedna
frajera ňemame.:]

2.
Chtore chcu, naj maju,
naj sebe trimaju,
[:hej, mi še tak trimajme,
frajeroch ňemajme.:]

3.
Frajeročki štiri,
prečo šce še biľi,
[:hej, pre tebe Jaňičku,
že sme ce ľubiľi.:]