Z Babej gure idže chmara

Rabčice

1.
Z Babej gure idže chmara,
s kim ze jo se bede spala.
[:S tobom, s tobom Jašenecku,
na bjoľutkim zoglovecku.:]

2.
Na gruňicku stoji sarňa,
gřebje noskom ze be zarla.
[:Zebe zarla, zebe pila,
kacmorecko naľej vina.:]

3.
Na poľedňi viši sadlo,
dejze Boze, ze be spadlo,
zebe me še podžeľiľi,
po koľendži ňechôdžiľi.:]

4.
A cu zeš te za pudľigon,
kje te nevjes dže jo ľegom.
[:A jo ľegom na pivňice
chôdzo ku mňe zoľotňice.:]