V Rabcecak parobce honorňe še noso

Rabčice

1.
V Rabcecak parobce honorňe še noso,
[:drevjene godžinky po kjeseňak noso.:]

2.
Kje še ik kto speto, ktoro ta godžina,
[:uňi vodpovjedzo urvano sprenzena.:]