U našej gazdiny

1.
U našej gazdiny pes breše, pes breše,
[:azda nám milý Boh vaľkáčov prinesie.:]

2.
U našej gazdiny na stole koláče,
[:kto je pod oblokom, nech aj do nich skáče.:]

3.
U našej gazdiny na stole jablká,
[:kto je pod oblokom, nech aj ide dnuká.:]