Teroz zek še vozigrala

Rabčice

1.
Teroz zek še vozigrala, teroz ze mi grojče,
[:jedne butki potargala, na drugie mi dejče.:]

2.
Tende rende, tende rende čeľenka v kapušče,
[:tende vľazle, tende vesle, te džure založče.:]

3.
Zavjonzaľi, zavjonzaľi ceganovi voce,
[:zebe ňesel, zebe ňesel ku cegance v noce.:]