Ševcovský tanec

1.
Tak šaštinske zvony bili, bum a bumadrasa.
Že dvanásti ševci žili, bum a bumadrasa.
Najstarší bol hlavný ševc,
šijal boty na tanec,
bum a bum a bumadrasa, bum a bumadrasa.

2.
Tak šaštinske zvony hrali, bum a bumadrasa.
Že tíševci tanec mali, bum a bumadrasa.
A najstarší chlap mocný tancoval tam ševcovský,
bum a bum a bumadrasa, bum a bumadrasa.