Sla dževcena do vogroda

Rabčice

1.
Sla dževcena do vogroda jak ruzove kvjat,
[:spogľondala na slunecko, vomjeržal je švjat.:]

2.
V tem vogrudečku na slunecku tři vjonecki vila,
[:jeden sobje, drugi tobje, třeči povješila.:]

3.
Kje uvila, poviešila v šeni za dvjeřami,
[:smutno mama to užrala, zaľola še ľzami.:]

4.
Hoj, mamicko, cu placeče vjonka žeľoňego,
dozeš če še napijala vod Jašenka mego.:]

5.
Dozeš če še napijala i natancovala,
[:vod vjecora jaz do raňa muzeka nom grala.:]