Skonze idžes dževce

Rabčice

1.
Skonze idžes, dževce, z podoľa, z podoľa.
Cu mi ňešes nove z veseľa, z veseľa.

2.
Jo či ňese butky zlote pos, zloty pos.
Ňebedžes jus Jašku volki pos, volki pos.

3.
Kje me voba volki posaľi, posaľi,
na vozecku me se šodaľi, šodaľi.