Sečko še v poľu zažeľeňilo

Rabčice

1.
Sečko še v poľu zažeľeňilo,
jace to zetko nňe schôdži.
[:Mom jo Jašenka zaľubjonego,
cemu un do nos ňechôdži.:]

2.
Bjolo ľeľujo cervuono kvitňe,
jo ňimom scego vjonka vič.
[:Ej, ňimos, ňimos tu v tek Rabcecak
do kogo slova přemluvič.:]

3.
Jedno je maee, drugie je stare,
třeče še duje jak sova.
[:Ej, ňimos, ňimos tu v tek Rabcecak
do kogo slova pŕemluvič.:]

4.
Ľebo mi grojče, ľebo špevajče,
ľebo mi zevot vodbjerče.
[:Ňek še ňetuľom, ňepoňevjerom
bjedno širota po šveče.:]