Regrut jo se regrut

Rabčice, regrútska

1.
Regrut jo se regrut, regrut jo se iste,
pude na vojenke, bede pisol ľiste.

2.
Pude na vojenke na dva, na tři ľata,
ňebujše dževceno zaňechom či brata.

3.
Moja frajerecka tři raze zemgľala,
kje se mi regrutsko snurecke davala.