Regruči

Rabčice, regrútska

1.
Regruči, regruči, džedžina še smuči,
a smuči nad vami, ze šče regrutami.

2.
Vojenka, vojenka, to je veľgo paňi
a na vojenke ido chlopce vebjeraňi.

3.
Maľi chlopce, maľi, na vojne še braľi
a jesce ňedorošľi, na vojenke pošľi.

4.
Vojoce, vojoce, moče corne voce
a ňejedna dževcena do vokjenka skoce.