Při Voravje

Rabčice, vianočná

1.
Při Voravje, při Voravje, při ňizkij krajiňe
[:i pri lonce, pri žeľonej spojicek maľe.:]

2.
Přiľečalo, přiľečalo křidlate ptosontko,
[:voznamilo, zvjastovalo přidže tu džičontko.:]

3.
Maria še zarmučila, ňizko še skloňila,
[:svoje vocka přenajšvjence do žemje spusčila.:]

4.
O, jaňoľe, o, jaňoľe, jako še to staňe,
[:de jo Bogu šľubovala při paňenskim stoľe.:]

5.
O, Maria, ňezarmuč přes Ducha švjentego,
[:bo te pocňes, porodžis Jezuska malego.:]