Posala volki

Rabčice

1.
Posala volki na bukoviňe,
mjala ze sobom škripce jedene.
[:Tam grala, špjevala,
kje se svoje šive volki posala.:]

2.
Pasla i pasla, jaz potračila,
cu jo nescenstno bede robila.
[:I chôdži, i place,
ce jo svoje šive volki zobace.:]

3.
I počul Jašek plac, nařekaňe
i přisel ku ňij na jej volaňe.
[:Dževceno, cuz či to,
puno tvoje šive volki zajon kto.:]

4.
Kje bež mi, Jašku, te volki naľoz,
dala be jok či gembuše zaros.
[:Jak zaros, tak zaros,
šedžemdžešont šedžem raze roz po roz.:]