Podžme dževce vandrovači

Rabčice

1.
[:Podžme dževce vandrovači:]
[:vojca, mačer zaňechači.:]

2.
[:Jako be jo vandrovala,:]
[:vojca, mačer zaňechala.:]

3.
[:Podžme, dževce, doľinami:]
[:vezevje če maľinami.:]

4.
[:Podžme dževce serem švjatem,:]
[:vezevje če bjolem kvjatem.:]

5.
[:Dže jo bede nocovala:]
[:pjeřinek se nepobrala.:]

6.
[:Mlodco šostre veprovodžče:]
[:a mňe starso tu ňechojče.:]