Pasteře, pasteře

Rabčice

1.
Pasteře, pasteře, co šče vovce pašľi,
[:stračilak vjonecek, ce šče go ňenašľi.:]

2.
Našľi me go, našľi, aľe je ňecale,
[:štere fiaľecki šňego veľečale.:]

3.
Štere fiaľecki pjonto karafio,
[:juz še či ňebedže vjonecek vozvijol.:]