Na rabceckim poľu

Rabčice

1.
Na rabceckim poľu rošne konkuľ v zeče,
[:kjede še ten konkulek vovziňe,
přide ľubo do če.:]

2.
Konkuľ še rozvinol, ľistecki vopadle
[:a tej mojej milej nojmilejsej
voba ľicka zbľadle.:]

3.
Jak zbľadle, tak zbľadle i zarumjeňejo,
[:povjec ze mi, povjec, moja ľubo,
ce te bedžes mojo.:]

4.
Jo či povjedžala, pravo roncke dala,
[:ze či, ze či v rabceckim koščeľe
bede šľubovala.:]

5.
Šľubovala sobje i Jašunku tobje,
[:ze če, ze če ňikde ňevopusce
jak v tem cornem grobje.:]