Ňebul mi na dzeku

Zemplín

1.
[:Ňebul mi na dzeku tot muj perši frajir,
uše me poboľuje mojo šerco za ňim.:]
[:Čerešeň bobočki, daj mila gambočki,
naj ci jich vibočkam na obidva bočki.:]

2.
[:Frajira mac može, i ľubic ho može,
pujs zaňho ňemuši, ňichto ňeprimuši.:]
[:Šaľena ja bula, rozumu ňemala,
že še zos tobu do ľubeňa dala.:]

3.
[:Frajira mac može choč chtora dzivočka,
ľem naj ňeda sklamac svojo čarni očka.:]
[:Ľubu ce beťar bars, co čarni oči maš,
ľem ce ňenavidzu, šaľeni rozum maš.:]