Kľikaj, Haňko, kľikaj

1.
Kľikaj, Hančo, kľikaj, gu bilomu stolu
a tak ti odpituj rodzinočku svoju.

2.
Rodzino, rodzino, do stola šidajce
a na svoju dzivku požehnaňe dajce.

3.
Co to, Haňko, co to za boža hodzina,
že ci ňesce šidac do stola rodzina.

4.
Kľikaj, Hančo, kľikaj, gu bilomu stolu,
odpituj, odpituj, staru macir svoju.

5.
Ňe tak macir svoju, jak oca svojoho,
že ce vichovaľi do veku tvojoho.

6.
Už mi pošidala cala rodzinočka,
ľem mi nesce šidac do stola mamočka.

7.
Ponad vašu chižu ptačok preľetuje,
už še naša Haňka od vas odpituje.

8.
Parobci i dzivki šumňe vam dzekujem,
z dzivockoho radu še vam vistupujem.