Keď som išiel okolo vás

Podpoľanie

1.
Keď som išiel okolo vás,
zavoňal mi karafiát.
[:Keď som išiel okolo, srce ma bolelo,
že ja musím mašírovať..:]

2.
Mašírujem vo dne, v noci,
pre tie tvoje čierne oči.
[:Pre teba, Anička, sivá holubička,
pre tie tvoje čierne očká.:]

3.
Ešte raz ja do vás pôjdem,
otca, matku prosiť budem.
[:Dajte mi Aničku, sivú holubičku,
dajte mi ju za ženičku.:]

4.
Ale keď mi ju nedáte,
veľký pozor na ňu dajte.
[:Mám ostrú šabličku, zotnem jej hlavičku,
sami sebe vinu dajte.:]