Indy pekné časy bývali

Púchovská dolina

1.
Indy pekné časy bývali,
keď sme my dva spolu sedeli,
[:svietilo slniečko na náš dvor,
však to bolo pekné, Bože môj.:]

2.
Čo si taká smutná, Anička,
ani si neturbuj srdiečka.
[:Ktorý ťa má vziať, vezme ťa,
čo kraj sveta pôjdeš, nájde ťa.:]

3.
Čo si taký smutný, Janíčko,
ani si neturbuj srdiečko.
[:Ktorú si má vziať, vezmeš ju,
čo kraj sveta pôjdeš, nájdeš ju.:]

4.
Však je hento pekná Anička,
bola by to pre mňa ženička.
[:Ani bych jej robiť nedával,
len by ju pre krásu chovával.:]

5.
Však je tento šuhaj jak ruža,
ak mi ho dá Pán Boh za muža.
[:Ani bych mu jesti nedala,
len by som mu robiť kázala.:]