Hore draška, dolu chodňik

Zemplín

1.
[:Hore draška, dolu chodňik,
povedaju, že ja zbojňik.:]
[:Ja ňe zbojňik, šej, hoj, ľem zbojňičok,
chudobnej matki sinačok.:]

2.
[:Chudobna me matka mala,
chudobňe me vichovala.:]
[:Jak trebalo, šej, hoj matku chovac,
prišla karta narukovac.:]