Tam stej strune jarka

Rabčice

1.
Tam stej strune jarka žeľoňi še trovka,
[:pastuškovje paso vôvce, jedzo kase z gorka.:]

2.
Přisel k ňim jaňol, tak un im povjedžol,
[:ze še Kristus Pan narodžul, zebe kôzde vjedžol.:]

3.
Vežmi, Kubo, ten rug, zagroj Panu Bogu,
[:aľeluja, aľeluja, chvala Panu Bogu.:]