Ňech vám, mamka milá

Orava, Jasenica

1.
Ňech vám, mamka milá, žehná pán Boh milí,
[:že ste mi schistaľi mekučkie perini.:]

2.
Bola to mladucha, mala tá perini,
[:štiri vozi sena, péti hrachovini.:]