Kďeže si mi, kďeže

Orava, Zuberec

1.
Kďeže si mi, kďeže, moja verná duša,
[:kďeže ťi vetríček košielečku rušá.:]

2.
Kďeže si mi, kďeže, muoj šuhajko teraz,
[:všaďe ťa pozerám, ňikďe ťa nieto zas.:]

3.
Kďeže si mi, kďeže, muoj šuhajko, kďeže
[:ňemôžem ťa viďieť, cez tie hustie mreže.:]

4.
Kďeže si mi, kďeže, muoj milí sokoľe
[:kďeže premerávaš nožičkami poľe.:]