Hrabajže, ľen hrabaj

Orava, Zuberec

1.
Hrabajže, ľen hrabaj, to zelenuo seno,
[:já bi som hrabala, ňemám nakosenuo.:]

2.
Tráva je zeľená, kím je ňekosená,
[:ďiefča je červenuo, kím je ňie ľúbenuo.:]

3.
Veselí to hájik, kďe kosí šuhajík,
[:veselšá doľina, kďe hrabe ďiefčina.:]

4.
Kebi já veďela, kďe muoj milí kosí,
[:veď bi mu zaňiesla v poháročku rosi.:]

5.
Kebi som já veďeu, kďe mi milá hrabe,
[:veď bi jej zaňiesou maľovanie hrabľe.:]

6.
Na tej skaľe, na tej, na tej jarabatej,
[:zapískau šuhajko na píšťalke zlatej.:]