Hore ľadi, dolu ľadi

Orava, Zuberec

1.
Hore ľadi, dolu ľadi,
ej, veď iďeme na vohľadi, na vohľadi.

2.
Či nám dajú, či ňedajú,
ej, aľe aspoň nachovajú, nachovajú.