Cu zek če mamicko

Rabčice

1.
Cu zek če, mamicko, v tem domje mjeřala,
[:kjež mje tako mlodo juz vedač mušala.:]

2.
Mjalaš mje, mamicko, jak pseňicne zarno,
[:teraz zež mje dala šuhajovi darmo.:]

3.
Mjalaš mje, mamicko, jak špizove zvoňec,
[:teraz zež mje dala na som ňižne kuňec.:]