Bedžes te mamicko

Rabčice

1.
Bedžes te mamicko, bedžes te zoľala,
[:kje še či ňebede v gruňicku bjeľala.:]

2.
Bedže zoľ, bedže zoľ tej mojej mačeři,
[:bedže mje spominač při kozdej vjeceři.:]

3.
Při kozdyj vjeceři, kôzdego šňodaňo,
[:džecko moje drogje, dže šež mi podžalo.:]