Jój, keby ja bol vedel

1.
Jój, keby ja bou vedeu, že ma budú vešať,
ej, bou by som si ja dau [:šibeničku kresať.:]

2.
Jój, keby ja bou vedeu, že ma budú márniť,
ej, bou by som si ja dau [:šibeničku farbiť.:]

3.
Jój, šibeničky troje, ktoré že ste moje,
ej, či hornie, či dolnie, [:a či tie prostrednie.:]