Jój, javorová húžva

1.
Jój, [:javorová húžva:], nebudem ťa krútiť,
[:bača otrhaný, jój, bača otrhaný, nebudem ťa slúžiť.:]

2.
Jój, [:kolibôčka pustá,:] slnko do nej svieti,
[:bača dorúbaný, jój, bača dorúbaný, rastú na ňom kvety.:]