Joj, čože si ty prišiou

1.
[:Joj, čože si ty prišiou,:]
[:joj, v takej fujavici,:]
[:čože si neležau:]
[:doma na lavici.:]

2.
[:Joj, veď ja by bou ležau:]
[:doma na lavici,:]
[:ale mi nedalo,:]
[:čo mám v nohavici.:]

3.
[:Joj, nie len v nohavici,:]
[:ale aj vo vrecku,:]
[:tu máš, moja milá,:]
[:moju lásku všecku.:]

4.
[:Joj, zašli mi ovečky:]
[:za čierne horičky,:]
[:choď mi milá pre ne:]
[:mňa bolia nožičky.:]

5.
[:Joj, nožičky ma bolia:]
[:od veľa chodenia:]
[:a ručičky večme:]
[:od veľa dojenia.:]