Jano som ja, Jano

1.
Jano som ja, Jano, huncút moje meno,
[:sedemdesiatpäť žandárov za mnou stopuvalo.:]

2.
Stopuvali oni, po horách, dolinách,
[:nemohli ma vystopuvať, v tých hustých bučinách.:]

3.
A keď ma už našli pod tou hustou jedľou,
[:varil som si baraninu aj so svojou ženou.:]

4.
Oni sa pýtali, kde je baranina
[:a ja som im odpovedal, že tu nie je žiadna.:]

5.
Čo si, Jano, čo si, čo si skrvavený
[:a ja som im odpovedal, že od svojej ženy.:]