Išiel Janík, išiel

1.
Išiel Janík, išiel, šiel na poľovačku,
išiel si zapáliť do mlyna fajočku.

2.
Mlynárka, mlynárka, dám ti pozdravenia,
či bys nezomlela za kilo jačmeňa.

3.
Zomeliem, zomeliem ale hneď nemôžem,
tupý mi je kemeň, kým si ho nakujem.

4.
Kemeň nakuvala do jatky bežala,
štvrtku beraniny odvážiť si dala.

5.
Odváž, že mi mäsiar, štvrtku baraniny,
ja som tá mlynárka z Hrochockej doliny.

6.
A keď jej odvážiu, za dvere si zastau,
na jej biele líčka deväť razy boskau.

7.
Deväť razy boskau, desiaty nemôhou,
od veľkýho žiaľu, priamo na zem spadou.