Ide svadba z hory

1.
Ide svadba z hory, [:ej, prikrývajte stoly,:]
stoly javorovie, [:ej, obrusy ľanovie.:]

2.
Otvárajte dvere, [:ej, novotná rodina,:]
zďaleka ideme, [:ej, veru nám je zima.:]

3.
Prečo že ste prišli, [:Vy Griešovci pyšní,:]
veru my nemáme, [:ej, pre vás takej izby.:]

4.
Veď sme my neprišli, [:ej, pre vaše koláče,:]
ale sme my prišli, [:ej, že nám dievča dáte.:]

5.
Veď sme my neprišli, [:ej, pre vašu pálenku,:]
ale sme my prišli, [: ej, že máte panenku.:]

6.
Ideme, ideme, [:ej, k svätému sobášu,:]
ľudia sa nazdajú, [:ej, že to len zo špásu.:]

7.
Ideme, ideme, [:ej, oba jednou cestou,:]
ľudia sa nazdajú, [:ej, že to brat zo sestrou.:]

8.
Ideme, ideme, [:ej, cestičku nevieme,:]
dobrí ľudia vedia, [:ej, azda nám povedia.:]

9.
Svätý Mikulášu, [:ej, žehnaj cestu našu.:]
veď my už ideme, [:ej, k svätému sobášu.:]

10.
Pán starejší pyšný, [:ej, má za grajciar čižmy,:]
koňa za päť groší, [:ej, čo sa na ňom nosí.:]

11.
Pozri sa Anička, [:ej, hore do povaly,:]
aby tvoje deti, [:ej, čierne oči mali.:]

12.
Prečo si plakala, [:ej, keď ťa sobášili,:]
vari si myslela, [:ej, ešte za inšími.:]

13.
Prečo si plakala, [:ej, v kostole pri svieci.:]
vari si myslela [: ej, ešte za mládencí.:]

14.
Prečo si plakala, [:ej, v kostole pri stene,:]
vari si myslela, [:ej, ešte na prstene.:]

15.
Nechytaj sa dievča, [:ej, nechytaj sa lievča.:]
aby si nemala, [:ej, na takto rok dievča.:]

16.
Veď som si myslela, [:ej, že budem bohatá,:]
a to len ostanem, [:ej, na predok hrbatá.:]

17.
Veď som si myslela, [:ej, že mi bude dobre,:]
a to otca jeho, [:ej, po dedine žobrem.:]

18.
Tá stará Griešovie, [:ej, na pôjde cúdila,:]
za dobrú nevestu, [:ej, k Bohu sa modlila.:]

19.
Modli, že sa modli, [:ej, veď ja budem dobrá,:]
keď chleba napečiem, [:ej, oči ti vypečiem.:]

20.
Modli, že sa modli, [:ej, veď ja budem dobrá,:]
keď kaše navarím, [:ej, oči ti vyvarím.:]

21.
Budeš ty, Anička, [:ej, budeš ty jujúkať,:]
keď ťa bude Janko, [:ej, pozauši pukať.:]

22.
Mala tá mladucha, [:ej, mala tá periny,:]
štyri vozy tŕňa, [:ej, piaty hrachoviny.:]