Hoj, keď ma šikovali

1.
Hoj, keď ma šikovali, cez zelené lúky,
moja stará mati zalamuje ruky, zalamuje ruky.

2.
Hoj, keď ho šikujete, len ho nešikujte,
to je môj syn dobrý, rozviažte mu ruky, rozviažte mu ruky.