Hej, Zuzanka, hej, Zuzanka

1.
Hej, Zuzanka, hej, Zuzanka, veď si ty cigánka,
kázala si mi večer prísť a dvere si zamkla.

2.
Hej, nezamkla, hej, nezamkla, len zarigľuvala,
aby si ty milý vedel, že som ťa ľúbila.