Hej, pomaly len ovečky

1.
[:Hej, pomaly len, ovečky, na hole:], na hole,
máme málo senečka v stodole.

2.
[:Na horách je veliká inovať:], inovať,
kde budeme ovečky zimovať.