Ej, všetci sa valasi

1.
[:Ej, všetci sa valasi, ej, po zelených lúkach,:]
[:a ja tu musím byť, ej, v okovaných putách.:]

2.
[:Ej, keď ma šikovali cez bystrické brány,:]
[:vyšla mi naproti fiškáľova pani.:]

3.
[:Ej, čože si Janíčok, čože si urobiu,:]
[:veď si sa len včera s tade vyslobodiu.:]