Ej, popod grúň, popod grúň

1.
Ej, popod grúň, popod grúň, popod Valaštiare,
tadiaľ sa prechodia važeckí ovčiare.

2.
Ej, ovčiare, ovčiare, kde ste ovce pásli,
stratila som prsteň, či ste ho nenašli.

3.
Ej, našli sme ho, našli, s tým červeným očkom,
ale sme ho dali milej pod oblôčkom.

4.
Ej, ovčiarečku, ovčiar, nepúšťaj na močiar,
bo močiar krvavý, ovečkám nezdravý.